Regata puntuable per la Copa catalana Zona Nord

Dates: Del 24 de setembre al 23 d’octubre de 2022

LLOC:

 • GEN Roses
 • Club de Vela Golfus – Empuriabrava
 • Club Nàutic L’Escala
 • Club Nàutic Estartit

 1.-Regles

El Trofeu es regirà per:

 • Reglament de Regates a Vela – World Sailing  -2021/2024 (RRV)
 • Reglament Tècnic de Creuer i annexes.
 • Reglament RIPAM
 • Reglament RI, ORC i HN-Osiris.
 • Guia Esportiva de la FCV
 • Instruccions de Regata.
 • Anunci de Regates.

En cas de navegació nocturna, les Regles de la Part 2 del RRV es substituiran per el Reglament Internacional per a la Prevenció d’Abordatges a la Mar entre la posta i la sortida de Sol.

Per a la Classe Creuer, divisions ORC, RI i HN, seran d’aplicació els Reglaments de medició ORC, RI i HN 2022. Per les embarcacions que participin dins la classe Rally serà d’aplicació únicament el Reglament Tècnic de Creuers. En cas de discrepància entre l’Anunci de regata i les Instruccions, prevaldran les IR.

El Comitè de Regates posarà especial atenció en el compliment de les regles de seguretat, essent possible que es realitzin controls de seguretat de les embarcacions.

El Reglament RIPAM començarà aplicar-se a partir de les 19h.

2.- Comunicació

El Taulell Oficial d’Avisos en línia estarà disponible aquí

 

3.-Participants

Es podran inscriure TOTS els vaixells del tipus CREUER. Els vaixells es dividiran segons el certificat de medició, creant les divisions: RI, HN i ORC vigent per l’any 2022. Les embarcacions sense ràting oficial s’englobaran dins d’una divisió Rally. 

Per la Categoria Rally, l’organització assignarà un rating utilitzant el sistema de compensació HN-Osiris. Aquest no serà motiu de reparació.

Si en una divisió no hi ha un mínim de 3 embarcacions, l’organització podrà agrupar-les dins de la divisió Rally.

Cada divisió es dividirà en classes segons el reglament establert. Si en una classe no hi ha un mínim de 3 embarcacions, aquesta es podrà agrupar amb una altre. En qualsevol cas quedarà a criteri de l’organització.

Es podrà crear les diferents categories: A Dos (embarcacions amb dos tripulants), Vintage (embarcacions amb any de botadura anterior o igual a 1997), o Sense Spi (navegació sense Spi),  si dins del 1º termini establert per fer les inscripcions a la regata, hi ha un mínim de tres embarcacions en la mateixa categoria i divisió.

Una embarcació podrà participar en més d’una divisió si disposa de més d’un certificat de rating. Però únicament podrà optar a un premi. Abans de començar la primera prova s’haurà d’identificar la divisió establerta en AR8 a la qual la embarcació vol optar a premi. Per la resta de divisions la classificació serà únicament informativa. Aquesta instrucció serà inamovible durant el transcurs de la regata. Aquesta instrucció no serà aplicació per la Categoria A Dos ni Vintage ni Sense Spi.

 4.-Inscripcions

Les inscripcions s’hauran d’efectuar a traves del formulari establert i abans del 14 de setembre de 2022.

L’organització es reserva el dret d’acceptar inscripcions fora aquest termini.

Les sol·licituds d’inscripcions que no vagin acompanyades del comprovant del pagament dels drets d’inscripció, es consideren com a no vàlides.

Els drets d’inscripció:

 • Fins el 14 de setembre: 189 €/embarcació.
 • A partir del 14 de setembre: 270 € / embarcació

Aquesta inscripció dona dret a participar a cada fase amb un una embarcació, un patró i tripulació.

Les embarcacions que s’inscriguin únicament en dues fases rebran una reducció sobre el preu d’inscripció i ho hauran de fer abans del 14 de setembre de 2022: 155€/embarcació.

Pagament: Per fer el pagament haurà de fer-ho directament amb l’enllaç següent. Requisit: Cal incloure el nom de l’embarcació a la descripció i el nom de la regata. Exemple: «CRESQUES – Interclubs» 

 5.-Programa

La distribució de les fases serà la següent:

DataSeuOficina de Regata
24 de SetembreEmpuriabravaMarina Empuriabrava
25 de SetembreRosesGEN Roses
8 i 9 d’OctubreL’EscalaCN L’Escala
22 i 23 d’OctubreEstartit CN Estartit

Consulta l’Avís n1

Els recorregut de cada dir de regata estaran descrits a els Instruccions de regata particulars per a cada fase. Es preveu programa de regates costeres i regates tècniques.

Està previst un màxim de 9 proves, podent-se celebra 2 proves per dia a totes les fases. Es descartarà una prova amb 4 proves completades o més. Per la validesa del trofeus seran necessàries un mínim de 1 proves.

6.-Amarraments

Tots els vaixells amarraran ÚNICAMENT als llocs que els hagin estat adjudicats, segons una petició prèvia.

L’organització facilitarà amarador gratuït a cada fase per els vaixells participants fins a un límit de 14 nits. 

Per poder-se acollir aquesta instrucció caldrà sol·licitar amarrament segons el registre indicat i amb una antelació mínima de 48 h. de l’arribada del vaixell. En el cas de no complir aquesta instrucció el Port de la fase podrà factura aquest servei o denegar-lo.

Per la primera fase es donarà amarrament gratuït a partir del dia 17 de setembre de 2022.

7.- Puntuació.

S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa de l’Apèndix A del RRV.

Salpicarà un descart, cada 4 proves, realitzades.

El coeficient per calcula el temps límit, la variable K serà igual a 1.5. 

La regata es correrà amb el sistema simple barlovent/sotavent i temps sobre temps per a totes les classes.

8.- Publicitat

S’aplicarà l’Apèndix 1 reglamentació 20 RRV. Podrà exigir-se als participants l’exhibició de publicitat conforme a l’Apèndix 1 reglamentació 20.3.1 (d)(i). Quedant modificades totes les Regles de Classe que s’oposin a aquesta previsió.

9.- Registre de participants

Totes les embarcacions hauran de presentar previ a la seva participació a la regata la següent documentació:

 • Títol de Patró
 • Copia DNI de tots els tripulants
 • Fotocòpia del rebut de l’assegurança de segons Real Decret 607/1999 del 16 d’abril que inclogui explícitament la participació en regates, proves i competicions esportives.
 • Fotocòpia del certificat de navegabilitat al dia, si s’escau, en cas de no disposar-ne l’organització realitzarà el control a l’embarcació per avaluar si compleix les condicions de seguretat mínimes.
 • Certificat de ràting, si s’escau.
 • Copia de les llicencies federatives de tots els tripulants.

Cada armador o responsable haurà de confirmar personalment la presència de la seva embarcació i signar el full de registre abans de la reunió de patrons  de cada dia de regata a l’oficina de regata i segons estableixi les Instruccions de Regata.

 10.- Premis

Premis de la Regata Interclubs Empordà, s’exposaran al TOA durant la primera fase un cop quedin definides les divisions i el nombre d’inscrits en cada un d’ells.

Es preveu donar premi a totes les divisions constituïdes segons AR2, seguint l’escalat següent:

 • De 1 a 3 embarcacions inscrites en una divisió premi al 1º classificat
 • De 1 a 5 embarcacions inscrites en una divisió premi al 1º i 2º classificat
 • De 1 a 8 embarcacions inscrites en una divisió premi al 1º, 2º i 3º classificat
 • Més de 9 embarcacions inscrites en una divisió premi al 1º, 2º, 3º i 4º classificat.

Es lliurarà trofeu al 1º classificat de les categories “A dos”, “Sense Spi”, i “Vintage” si es constitueix la categoria.

Es donarà un trofeu al Club amb més vaixells participants en totes les proves i trofeu al club millor classificat. El sistema estarà descrits a les instruccions de regata.

Es lliurarà trofeu al «mèrit esportiu» que serà entregat a criteri del Comitè Organitzador.

El lliurament de guardons en un acte que es celebrarà el dia 23 d’octubre a les instal·lacions del Club Nàutic Estartit.

11.- Instruccions de regata

Estaran disponibles únicament a www.interclubsemporda.org a partir del 21 de setembre de 2022.

12.- Sistema de seguiment en directe de la regata

En aquest edició establirà un sistema de seguiment en directe de la regata. Les embarcacions hauran d’utilitzar un telèfon mòbil amb accés a dades i connectat a la bateria en tot moment

13.-Responsabilitat

Els iots participants en aquesta regata ho fan sota la seva responsabilitat. Cap dels Clubs, entitats o persones que de qualsevol forma intervenen en l’organització i desenvolupament d’aquesta regata, assumeixen cap responsabilitat per qualsevol accident o incident, pèrdues, danys o molèsties, que es puguin originar com a conseqüència de la seva celebració.

 14.- El Comitè Organitzador es reserva el dret de modificar aquest anunci d’acord amb la Regla 89.2(a) del RRV
 
Patrocinadors oficials
Cercar
Segueix-nos