Regata Interclubs Empordà 2022

Dades del vaixell

Segons certificat de navegabilitat.
Escull el sistema de rating a classificació prioritari de classificació, la resta serà merament informativa i no serà objecte de guardó. (veure punt AR 2).

Dades del patró

Dades de participació

Adjunta el comprobant dels drets d'inscripció. (png, jpeg o gif)
RequisitsEl que subscriu declara: Que accepta les normes estipulades a l'Anunci de Regata i a l'hora assumeix qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se del seu iot, de les seves condicions de seguretat, del compliment de les disposicions vigents, tant de les Autoritats marítimes com Esportives i de quan pugui succeir a causa de no complir estrictament el que està establert. Amb aquesta declaració, el que subscriu i la seva tripulació, relleven de tota responsabilitat als Clubs Organitzadors, a la Federació Catalana de Vela, així com als diferents Comitès que actuen en la regata i a qualsevol persona física o jurídica que participi en l'organització d'aquest Campionat, assumint al seu càrrec qualsevol dany o perjudici que pugui ser considerat en la participació del seu iot al Campionat." Per tal de que la reserva sigui vàlida, les dades facilitades han de coincidir amb les dades reals de l'usuari que realitzarà l'activitat. En cas d’anul·lar la reserva, s’abonarà el 50% del pagament anticipat sempre i quan l’anul·lació es produeixi més de 15 dies abans del inici del servei. Si la reserva s’anul·la dins els 15 dies anteriors al inici del servei, no s’abonarà el pagament anticipat en cap proporció. En compliment del Nou Reglament UE 2016/679 de 27 d’abril, l’ informem que les seves dades personals són incloses en fitxers titularitat de INTERCLUBS EMPORDÀ, la finalitat dels quals és la gestió de clients així com la gestió del pagament de quotes, com la gestió de qualsevol activitat o servei relacionats amb l’esdeveniment. Així mateix la INTERCLUBS EMPORDÀ el podrà mantenir informat de tots els serveis i activitats que realitzi que puguin ser del seu interès mitjançant carta o qualsevol mitjà electrònic que vostè ens hagi facilitat. L’informem també que cedeix gratuïtament qualsevol dret corresponent a la seva imatge obtinguda en fotografies que es realitzin per part de l'Organització en el transcurs de l'esdeveniment autoritzant la seva publicació en tríptics, revistes, xarxes social o pàgina web de la INTERCLUBS EMPORDÀ. L’Informem de que les seves dades no seran entregades a tercers i que només es faran servir per les finalitats anteriorment mencionades. L’informem que té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat, previstos en el Nou Reglament (UE 2016/679) de 27 d’abril, mitjançant carta dirigida a INTERCLUBS EMPORDÀ, Port la Clota, s/n, 17130 l’Escala (Girona) i que podrà revocar el seu consentiment a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment enviant un correu a interclubsemporda@gmail.com.
Patrocinadors oficials
Cercar
Segueix-nos