Regata puntuable per la Copa catalana Zona Nord

DATES:  del 14 de setembre al 27 d’octubre de 2019 

LLOC:

 • YCAR – Argelers
 • Club de Vela Golfus – Empuriabrava
 • GEN Roses
 • Club Nàutic Port de la Selva
 • Club Nàutic Estartit
 • Club Nàutic L’Escala

 1.-REGLES

El Trofeu es regirà per:
• Reglament de Regates a Vela – World Sailing  -2017/2020 (RRV)
• Reglament Tècnic de Creuer i annexes.
• Reglament RI, IRC, ORC i HN- Osiris.
• Guia Esportiva de la FCV
• Instruccions de Regata.
• Anunci de Regates.

En cas de navegació nocturna, les Regles de la Part 2 del RRV es substituiran per el Reglament Internacional per a la Prevenció d’Abordatges a la Mar entre la posta i la sortida de Sol.

Per a la Classe Creuer, divisions ORC, IRC, RI i HN, seran d’aplicació els Reglaments de medició ORC, IRC, RI i HN 2019. Per les embarcacions que participin dins la classe Rally serà d’aplicació únicament el Reglament Tècnic de Creuers. En cas de discrepància entre l’Anunci de regata i les Instruccions, prevaldran les IR.

El Comitè de Regates posarà especial atenció en el compliment de les regles de seguretat, essent possible que es realitzin controls de seguretat de les embarcacions.

2.- PARTICIPANTS
Es podran inscriure TOTS els vaixells del tipus CREUER. Els vaixells es dividiran segons el certificat de medició, creant les divisions: RI, HN, ORC, IRC vigent 2019. Les embarcacions sense ràting oficial s’englobaran dins d’una divisió Rally.

Per la Categoria Rally, l’organització assignarà un rating utilitzant el sistema de compensació HN – Osiris, aquest no serà motiu de reparació.

Si en una divisió no hi ha un mínim de 3 embarcacions, l’organització podrà agrupar-les dins de la divisió Rally.

Cada divisió es dividirà en classes segons el reglament establert. Si en una classe no hi ha un mínim de 3 embarcacions, aquesta es podrà agrupar amb una altre. En qualsevol cas quedarà a criteri de l’organització.

L’organització podrà crear una classificació general orientativa a partir del sistema de classificació HN Osiris.

En cas de tenir 3 o més embarcacions inscrites del mateix model, l’Organització podrà crear una classe específica per a elles, que competirà en temps real, tot i que també podrà competir dins d’una divisió si disposen d’un certificat RI, HN, ORC o IRC, però en cap cas podran competir en la divisió Rally.

Es podrà crear les diferents categories: A Dos (embarcacions amb dos tripulants), Vintage (embarcacions amb any de botadura anterior o igual a 1994), o Sense Spi (navegació sense Spi),  si dins del 1º termini establert per fer les inscripcions a la regata, hi ha un mínim de tres embarcacions en la mateixa categoria.

Una embarcació podrà participar en més d’una divisió si disposa de més d’un certificat de rating, però únicament podrà optar a un premi. Abans de començar la primera prova s’haurà d’identificar la diviso establerta en AR8 a la qual la embarcació vol optar a premi. Per la resta de divisions la classificació serà únicament informativa. Aquesta instrucció serà inamovible durant el transcurs de la regata. Aquesta instrucció no serà aplicació per la Categoria A Dos ni Vintage ni Sense Spi.

 3.-INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’hauran d’efectuar a traves del formulari establert i abans del 7 de setembre de 2019.

L’organització es reserva el dret d’acceptar inscripcions fora aquest termini.

Les sol·licituds d’inscripcions que no vagin acompanyades del comprovant del pagament dels drets d’inscripció, es consideren com a no vàlides.

Els drets d’inscripció:

 • Fins el 7 de setembre: 205 €/embarcació.
 • A partir del 7 de setembre: 265 €/embarcació

 Aquesta inscripció dona dret a participar a cada fase amb un una embarcació, un patró i 5 tripulants. Cada participant extra tindrà un preu de 25€/tripulant per les 4 fases.

Les embarcacions que s’inscriguin únicament en dues fases rebran una reducció d’un 30% sobre el preu d’inscripció i ho hauran de fer abans del 7 de setembre de de 2019 (144€). i 13 € extra per tripulant.

Pagament: transferència bancària o ingrés al compte:

Club Nàutic L’Escala – Regata Interclubs Empordà –

Cal indicar el Nom de l’embarcació

Banc Popular: ES25 00750944360600132584 – BIC: POPUESMMM

 4.-PROGRAMA

La distribució de les fases serà la següent:

DataSeuOficina de Regata
14 de SetembreEmpuriabravaMarina Empuriabrava
15 de SetembreRosesGEN Roses
28 de SetembrePort de la SelvaCN Port de la Selva
29 de SetembreArgelès sur merYCAR – Capitania Port Argelès
12 i 13 d’OctubreL’EscalaCN L’Escala
26 i 27 d’OctubreEstartitCN Estartit

Pel dia 28 de setembre està previst una recorregut costaner entre Port de la Selva i Argelès, pel dia 29 de setembre està previst un recorregut costaner entre Argelès i Port de la Selva. Per la resta de fases els recorregut estaran descrits a els Instruccions de regata, no obstant es preveu programa de regates costeres i regates tècniques per cada fase.

Està previst un màxim de 12 proves, podent-se celebra 2 proves per dia a totes les fases. Es descartarà una prova amb 4 proves completades i 2 amb 8 proves completades.  Per la validesa del trofeus seran necessàries un mínim de 2 proves.

ACTIVITATS SOCIALS: Esta previst que a cada fase s’organitzi un esmorzar per als regatistes així com una recepció el dissabte per la tarda o vespres. El programa complert estarà descrit en el programa de cada fase.

5.-AMARRADORS

Tots els vaixells amarraran ÚNICAMENT als llocs que els hagin estat adjudicats, segons una petició prèvia.

L’organització facilitarà amarador gratuït a cada fase per els vaixells participants fins a un límit de 14 nits.

Per poder-se acollir aquesta instrucció caldrà omplir el registre establerts per tal de sol·licitar l’amarrador i amb una antelació mínima de 48 h. de l’arribada del vaixell. En cas contrari el Port de la fase podrà factura aquest servei o denegar-lo.

Per la primera fase, les embarcacions es podran acollir a l’amarrament gratuït a partir del dia 7 de setembre de 2019.

6.-PUBLICITAT
S’aplicarà l’Apèndix 1 reglamentació 20 RRV. Podrà exigir-se als participants l’exhibició de publicitat conforme a l’Apèndix 1 reglamentació 20.3.1 (d)(i). Quedant modificades totes les Regles de Classe que s’oposin a aquesta previsió.

 7.-REGISTRE DE PARTICIPANTS

Totes les embarcacions hauran de presentar previ a la seva participació a la regata la següent documentació:

 • Fotocòpia del rebut de l’assegurança de segons Real Decret 607/1999 del 16 d’abril que inclogui explícitament la participació en regates, proves i competicions esportives.
 • Fotocòpia del certificat de navegabilitat al dia, si s’escau, en cas de no disposar-ne l’organització realitzarà el control a l’embarcació per avaluar si compleix les condicions de seguretat mínimes.
 • Certificat de ràting, si s’escau.
 • Copia de les llicencies federatives de tots els tripulants.

Cada armador o responsable haurà de confirmar personalment la presència de la seva embarcació abans de la reunió de patrons de cada dia de regata a l’oficina de regata. Aquesta instrucció podrà fer-se per telèfon si l’embarcació esta degudament registrada i l’oficina de regata disposa de tota la documentació.

 A cada fase es podran realitzarà control de seguretat de les embarcacions que participen a la regata, en qualsevol cas haurà de disposar del material de seguretat establert segons l’àrea de navegació definida.

 8.- PREMIS

Premis de la Regata Interclubs Empordà, s’exposaran al TOA durant la primera fase un cop quedin definides les divisions i el nombre d’inscrits en cada un d’ells.

Es preveu donar premi a totes les divisions constituïdes segons AR2, seguint l’escalat següent:

 • De 1 a 3 embarcacions inscrites en una divisió premi al 1º classificat
 • De 1 a 5 embarcacions inscrites en una divisió premi al 1º i 2º classificat
 • De 1 a 8 embarcacions inscrites en una divisió premi al 1º, 2º i 3º classificat
 • Més de 9 embarcacions inscrites en una divisió premi al 1º, 2º, 3º i 4º classificat

Es lliurarà trofeu al 1º classificat de les categories “A dos”, “Sense Spi”, i “Vintage” si es constitueix la categoria.

Es donarà un trofeu al Club amb més vaixells participants en totes les proves i trofeu al club millor classificat. El sistema estarà descrits a les instruccions de regata.

El lliurament de guardons en un acte que es celebrarà el dia 27 d’octubre en el Club Nàutic Estartit.

9.-INSTRUCCIONS DE REGATA
Estaran disponibles únicament a www.interclubsemporda.org a partir del 7 de setembre de 2019.

10.- SISTEMA DE SEGUIMENT EN DIRECTE DE LA REGATA

En aquest edició establirà un sistema de seguiment en directe de la regata per a 25 embarcacions. A cada fase establirà un sorteig que definirà les 25 embarcacions que hauran d’activar el seguiment de la regata i que podrà ser revisat en diferit. Per poder optar aquesta instrucció les embarcacions hauran d’utilitzar un telèfon mòbil amb accés a dades i connectat a la bateria en tot moment

11.-RESPONSABILITAT

Els iots participants en aquesta regata ho fan sota la seva responsabilitat. Cap dels Clubs, entitats o persones que de qualsevol forma intervenen en l’organització i desenvolupament d’aquesta regata. L’activació del seguiment es podrà revisar en diferit i ser motiu de penalització per part de l’Organització. Per complir amb aquesta instrucció, totes les embarcacions hauran d’utilitzar un telèfon mòbil amb accés a dades i connectat a la bateria en tot moment.

 12.- El Comitè Organitzador es reserva el dret de modificar aquest anunci d’acord amb la Regla 89.2(a) del RRV

Patrocinadors oficials
Cercar
Segueix-nos